Appartements de la Banasterie

Rezerwacja online

Wyszukaj dostępność i ceny

wszystkie mieszkania (minimum 2 noce z wyjątkiem nocy izolowanej)

Data przyjazdu:

Data wylotu:

[string_chosen_admin_search_type]

Number of accommodation:

Dorośli:

Dzieci*:

 

 

Badania w toku...

×
Accommodation 1

Accommodation 2

Accommodation 3

Accommodation 4

Accommodation 5

Aby lepiej Cię powitać, musimy wiedzieć o Tobie nieco więcej

Loading summary...

 

Czy sprawdziłeś szczegóły i warunki swojej rezerwacji? W takim razie proszę to potwierdzić.

Twoja karta zostanie obciążona dopiero po potwierdzeniu rezerwacji.

Płacąc kartą

Loading payment form...

Bezpieczne i pewne płatności szyfrowane SSL

Obróbka...

Czy sprawdziłeś szczegóły swojego zapytania o rezerwację?

Po otrzymaniu wniosku szybko otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, zazwyczaj w ciągu 1 godziny (maksymalnie 10 godzin, jeśli nie znajdujesz się w tej samej strefie czasowej co my).
Dziękujemy za zaufanie!

 

* unter 18 Jahren

Płacąc za rezerwację, potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś Ogólne Warunki Sprzedaży oraz że w pełni zobowiązujesz się do przestrzegania Regulaminu Wewnętrznego naszego obiektu oraz do zapewnienia jego przestrzegania przez Twoich współtowarzyszy.

En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies. / By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Plus d'information/Read more

Utilisation des cookies / Use of cookies

Notre site suit les recommandations de la CNIL et respecte le règlement RGPD. Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité
Des cookies peuvent être utilisés sur ce site uniquement à des fins statistiques. Les cookies enregistrent des informations relatives à votre navigation sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation…) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures et pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Ces cookies ne permettent en aucun cas de vous identifier personnellement et nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du site.
Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies sur votre navigateur afin de désactiver les cookies sur les options de réglage ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à accepter ces cookies.

Our site follows the recommendations of the CNIL and complies with the RGPD regulations. You can read our Privacy Policy
Cookies may be used on this site for statistical purposes only. Cookies record information relating to your browsing on the service (the pages you have visited, the date and time of the consultation, etc.) that we can read during your subsequent visits and to offer you the best possible browsing experience. These cookies do not allow you to be identified personally and we do not record any personal data for the simple consultation of the site.
If you continue to use this site without changing your cookie settings on your browser to disable cookies in the setting options or if you click "Accept" below, you agree to accept these cookies.

X Fermer / close