Wersja R.W. 2023.02.25

Regulamin wewnętrzny

pobytu w Apartamentach Banasterie

Zameldowanie (check in) i wymeldowanie (check out)

Zameldowanie (check in) to od 15:00 do 23:00

Wymeldowanie (check out) nie później niż o godzinie 11:00.

Przechowalnia bagażu

Przechowalnia bagażu przed check-in i po check-out jest możliwa w zależności od dostępności apartamentu i po zgodzie Właściciela. Do przechowalni można pozostawić tylko bagaż należący do osób zajmujących zakwaterowanie, z dopłatą ryczałtową w wysokości 10 € za 1 lub 2 sztuki bagażu płatną na miejscu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących zawartości bagażu, a w szczególności w przypadku znalezienia w nim przedmiotów nielegalnych.Nie ma możliwości przechowania bagażu przed godziną 11:00. Całość bagażu należy odebrać najpózniej do godziny 18:00.

Zakaz palenia

W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zabronione jest palenie papierosów i cygar w mieszkaniu, nawet przy oknie lub w częściach wspólnych. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu zostanie pobrana kaucja na dodatkowe posprzątanie i odświeżenie apartamentu.

Maksymalna ilość osób

W mieszkaniu mogą nocować tylko osoby dla których została zrobiona rezerwacja. Osoby dodatkowe nie są upoważnione do wstępu do budynku chyba że wcześniej zostalo to wyraznie uzgodnione z Właścicielem. W przypadku niedotrzymania warunków, z kaucji zostanie potrącona dopłata zgodnie z art. 14 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Zakaz trzymania zwierząt

Zwierzęta nie mogą przebywać w mieszkaniu, chyba że Właściciel wyraźnie wyrazi na to zgodę.

Sprzątanie

Opłata za sprzctanie obejmuje tylko ogólne sprzątanie i pranie pościeli. Klient zobowiązany jest do poszanowania lokalu poprzez pozostawienie czystej kuchni, opróżnionej i czystej lodówki, umytych naczyń, i pozostawienie urządzeń sanitarnych w należytym stanie oraz zebranie wszelkich odpadów do kosza. W przeciwnym razie zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości od 30 € na pokrycie dodatkowych kosztów sprzątania.

Zakaz prostytucji

Prostytucja jest surowo zabroniona. Każdy, kto tego nie przestrzega, będzie zmuszony do natychmiastowego opuszczenia lokalu bez zwrotu kosztów. Następnie zostanie złożona skarga do organów policji.

Znalezione rzeczy osobiste

Upewnij się przed wyjazdem że żadna rzecz osobista nie została zapomniana w mieszkaniu. W przypadku znalezienia rzeczy osobistej, Klient może zgłosic sie osobiście po jej odbiór we wspólnie ustalonym termnie.  Jeśli rzecz przedstawia pewna wartość, może ona być przesłana poczta po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

Klucze

Za klucze do apartamentu odpowiada Klient, który musi je zwrócić osobiście Właścicielowi lub przekazać w dniu wyjazdu w zaszyfrowanej skrzynce na klucze znajdującej się na dole budynku bez ujawniania i zaszyfrowania kodu. czas, w którym sprawa jest używana. W przypadku zagubienia kluczy Klient zobowiązany jest do jak najszybszego zgłoszenia tego faktu. Potrącenie z depozytu w wysokości €100 za każdy zgubiony lub niezwrócony klucz zostanie dokonane.

Zakaz w mieszkaniu rowerów i skuterów

Wszystkie pojazdy, takie jak skutery, składane rowery lub nie, elektryczne lub nie, itp. są absolutnie zabronione w mieszkaniu. W przypadku zarysowania malowideł na ścianach, koszty naprawy zostaną naliczone od 50 € w zależności od uszkodzenia.

Nie przesuwać mebli – Nie wynosić sprzętu poza mieszkanie

Nie przenosić sprzętu i mebli w mieszkaniu. Bez mebli, wyposażenia, przyborów kuchennych, naczyń, ręczników lub bielizny, w tym do mycia, można wziąć poza mieszkaniem.

Szacunek wobec sąsiadów – zakaz imprez

Klient musi szanować spokój w lokalu, w szczególności między godziną 23:00 a 7:00 i nie przeszkadzać innym mieszkańcom budynku. Zabronione sa imprezy i przyjęcia.

Warunki korzystania z Internetu

Połącze internetowe udostępnione Klientowi w obiekcie  jest objęte postanowieniami regulaminu użytkownika, zgodnie z którymi użytkownik zobowiązuje się nie pobierać treści niezgodnych z prawem. Każde naruszenie niniejszego zobowiązania, które może zostać zauważone, zostanie zgłoszone zgodnie z prawem francuskim odpowiednim władzom. Właściciel zrzeka się w tym wypadku wszelkiej odpowiedzialności.

Zakaz zapalania świec

Ze względów bezpieczeństwa surowo zabrania się używania na terenie obiektu otwartego ognia, np. zapałek, świec, zimnych ogni, urządzeń oświetleniowych z otwartym ogniem, świec itp.

Bezpieczeństwo i drzwi

Za zakwaterowanie odpowiada Klient. W żadnym wypadku właściciel nie może zostać pociągany do odpowiedzialności za kradzieże lub szkody, które mogą zostać popełnione w mieszkaniu. Należy pamiętać o zamknięciu drzwi i okien podczas nieobecności. Przednie drzwi budynku są automatycznie zamykać, należy jednak zapewnić ich zamknięcie po otwarciu. Nie wolno mu z jakiegokolwiek powodu zapobiegać jego zamknięciu.

En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies. / By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Plus d'information/Read more

Utilisation des cookies / Use of cookies

Notre site suit les recommandations de la CNIL et respecte le règlement RGPD. Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité
Des cookies peuvent être utilisés sur ce site uniquement à des fins statistiques. Les cookies enregistrent des informations relatives à votre navigation sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation…) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures et pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Ces cookies ne permettent en aucun cas de vous identifier personnellement et nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du site.
Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies sur votre navigateur afin de désactiver les cookies sur les options de réglage ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à accepter ces cookies.

Our site follows the recommendations of the CNIL and complies with the RGPD regulations. You can read our Privacy Policy
Cookies may be used on this site for statistical purposes only. Cookies record information relating to your browsing on the service (the pages you have visited, the date and time of the consultation, etc.) that we can read during your subsequent visits and to offer you the best possible browsing experience. These cookies do not allow you to be identified personally and we do not record any personal data for the simple consultation of the site.
If you continue to use this site without changing your cookie settings on your browser to disable cookies in the setting options or if you click "Accept" below, you agree to accept these cookies.

X Fermer / close