Wersja O.W.S. 2024.02.25

Ogólne Warunki Sprzedaży

pobytu w Apartamentach Banasterie

Art. 1.  Przedmiot

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią umowę najmu krótkoterminowego umeblowanego apartamentu pomiędzy właścicielem Apartamentów Banasterie przy 1 rue Banasterie 84000 Avignon, zwanym dalej „Właścicielem” i „Obiektem”, a najemcą po dokonaniu potwierdzonej rezerwacji pobytu, zwaną dalej „Klientem”.

Ten ostatni, będący inicjatorem rezerwacji, ponosi wyłączną odpowiedzialność za osoby towarzyszące zajmujące z nim apartament co do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Regulaminu Wewnętrznego Obiektu.

Art. 2.  Długość pobytu

Klient podpisując niniejszą umowę zawartą na czas oznaczony nie może w żadnym wypadku powoływać się na jakiekolwiek prawo do pozostania w lokalu po zakończeniu pobytu.

Art. 3.  Rezerwacja pobytu

Ponieważ działalność Właściciela nie jest związana z organizacją żadnego wydarzenia lub imprezy, niezależnie od tego, czy się ona powtarza w Awinionie lub w jego regionie, jakakolwiek odpowiedzialność z jego strony jest odrzucana w przypadku odwołania pobytu, niezależnie od okoliczności. Klient jest proszony o wykupienie ubezpieczenia osobistego obejmującego wszelkie ryzyka (w tym jego chorobę, wypadek lub pobyt w szpitalu, jego samego lub osób towarzyszących lub jego bliskich), które mogą uzasadniać jego ewentualną rezygnację.

Każda rezerwacja musi być gwarantowana wpłatą częściową (zadatek w wysokości 30%) lub za cały pobyt. Bez otrzymania płatności żądanej w momencie rezerwacji sprzedaż zostanie uznana za nieważną. Jakakolwiek odmowa zapłaty za pozostałą część pobytu w wyznaczonym terminie spowoduje de facto unieważnienie sprzedaży, a wpłacona przez Klienta kwota zostanie zatrzymana przez Właściciela bez możliwości dochodzenia przez Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.

Art. 4.  Formalności dotyczące rezerwacji

Rezerwacja na stronie internetowej 123avignon.com:

Wybierając daty przyjazdu i wyjazdu oraz liczbę osób uczestniczących w pobycie, Klientowi zostaje zaproponowana jedna lub więcej propozycji zakwaterowania w zależności od dostępności, wraz ze szczegółami ceny pobytu. Następnie Klient składa wniosek o rezerwację zakwaterowania, który mu odpowiada, wypełniając formularz z jego danymi kontaktowymi i wybierając ewentualne dodatki i specjalne prośby co do jego pobytu. Następnie Klient podaje swoje dane dotyczące płatności kartą kredytową, ale karta zostanie obciążona dopiero po zatwierdzeniu rezerwacji.

Jeśli zakwaterowanie jest dostępne w podanym terminie, potwierdzenie jest wysyłane pocztą e-mail do Klienta, zwykle w ciągu 1 godziny lub maksymalnie 10 godzin, jeśli Klient nie znajduje się w tej samej strefie czasowej co Właściciel. Wysłane potwierdzenie zawiera szczegóły rezerwacji, szczegóły płatności, przypomnienie warunków anulowania oraz formalności rejestracyjnych. Wysłane potwierdzenie zawiera szczegóły rezerwacji, szczegóły płatności, przypomnienie o warunkach anulowania rezerwacji oraz o formalnościach związanych z rejestracją. Do wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji dołączona jest mapa dostępu, broszura powitalna oraz ogólne warunki sprzedaży i regulamin wewnętrzny.

Jeśli pobyt rozpoczyna się w ciągu ponad 21 dni, płatność zadatku w wysokości 30% ceny pobytu jest następnie dokonywana przez obciążenie karty kredytowej zarejestrowanej w celu zagwarantowania rezerwacji. Saldo zostanie automatycznie pobrane na tę samą kartę na 21 dni przed rozpoczęciem pobytu.

Jeśli pobyt rozpoczyna się za 21 dni lub mniej, płatność za całą cenę pobytu jest następnie dokonywana przez obciążenie karty kredytowej zarejestrowanej w celu zagwarantowania rezerwacji.

Jeśli zakwaterowanie nie jest dostępne w żądanym terminie, e-mail jest wysyłany do Klienta, zwykle w ciągu 1 godziny lub maksymalnie 10 godzin, jeśli Klient nie jest w tej samej strefie czasowej co Właściciel. W takim przypadku wszystkie informacje podane przez Klienta, w tym dane dotyczące płatności kartą kredytową, są natychmiast usuwane, a karta nie jest obciążana żadną płatnością.

Rezerwacja przez telefon lub e-mail (tylko w przypadku, gdy wymagany pobyt ma się rozpocząć za więcej niż 5 dni):

Klient może złożyć zapytanie o rezerwację telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym wniosku Klient określi daty przyjazdu i wyjazdu oraz liczbę osób uczestniczących w pobycie (z wyszczególnieniem osób dorosłych, dzieci poniżej 18 roku życia oraz, w stosownych przypadkach, niemowląt poniżej 3 roku życia), dane kontaktowe (nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail), powód podróży i, jeśli to możliwe, czas przyjazdu, nawet jeśli jest on tylko przybliżony, oraz ewentualne specjalne życzenia.

Jeśli zakwaterowanie jest dostępne w wybranym terminie, potwierdzenie jest wysyłane pocztą elektroniczną do Klienta, zwykle w ciągu 12 do 24 godzin. Jeśli zakwaterowanie jest dostępne w wybranym terminie, potwierdzenie jest wysyłane pocztą elektroniczną do Klienta, zwykle w ciągu 12 do 24 godzin. Wysłane potwierdzenie zawiera szczegóły oferty pobytu i jej cenę, ogólne warunki sprzedaży i regulamin wewnętrzny oraz przypomnienie warunków anulowania rezerwacji, a także, jeśli dotyczy, dane konta bankowego, na które można dokonać płatności, jeśli Właściciel akceptuje płatność przelewem bankowym. Pobyt zostanie zablokowany przez Właściciela w jego kalendarzu rezerwacji na 24 godziny (48 godzin, jeśli pobyt rozpocznie się za więcej niż 21 dni). Klient będzie miał 24 godziny na potwierdzenie rezerwacji na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na skontaktowanie się z Właścicielem telefonicznie w celu podania danych dotyczących płatności kartą kredytową (lub przelewem bankowym, jeśli dotyczy).

Jeśli pobyt rozpoczyna się w ciągu ponad 21 dni, płatność zadatku w wysokości 30% ceny pobytu jest następnie dokonywana przez obciążenie karty kredytowej zarejestrowanej (lub ewentualnie przelewem bankowym) w celu zagwarantowania rezerwacji. Saldo zostanie automatycznie pobrane na tę samą kartę na 21 dni przed rozpoczęciem pobytu.

Jeśli pobyt rozpoczyna się za 21 dni lub mniej, płatność za całą cenę pobytu jest następnie dokonywana przez obciążenie karty kredytowej zarejestrowanej (lub ewentualnie przelewem bankowym) w celu zagwarantowania rezerwacji.

Ostateczne potwierdzenie rezerwacji:

Rezerwacja staje się ostateczna po otrzymaniu i potwierdzeniu przez Właściciela wpłaty zadatku lub całkowitej ceny pobytu.

Wpłacając kaucję, Klient potwierdza, że ​​w pełni zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zobowiązuje się w pełni przestrzegać Regulaminu Wewnętrznego Obiektu oraz do jego przestrzegania przez osoby przebywające z nim w lokalu.

Bez wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja nie jest potwierdzona i dlatego właściciel zastrzega sobie prawo do wynajęcia apartamentu bez uprzedzenia. Bez wpłacenia zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja nie jest potwierdzana. Bez wpłacenia ceny całkowitej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu, rezerwacja jest nieważna i w związku z tym Właściciel zastrzega sobie prawo do wynajęcia obiektu bez uprzedzenia, każda suma pobrana w formie zadatku pozostanie nabyta przez właściciela, a Klient będzie odpowiedzialny za pozostającą część ceny do 50% całkowitej ceny pobytu.

Wszelkie rezerwacje są nominacyjne i nie mogą być przekazywane stronie trzeciej, bez względu na to, czy są one bezpłatne, uciążliwe czy komercyjne.

Klient jest proszony o sprawdzenie wszystkich elementów rezerwacji w e-mail z potwierdzeniem:

 • Ich dane kontaktowe, a w szczególności adres e-mail i numer telefonu komórkowego, aby można było się z nimi skontaktować przed iw trakcie pobytu;
 • Zarezerwowany apartament, ilość osób, data przyjazdu, data wyjazdu, ilość noclegów;
 • Wszelkie uwagi, w szczególności prośba o specjalne miejsce do spania, takie jak rozkładana sofa w przypadku pobytów na mniej niż 4 osoby w danych apartamentach
 • Jeśli rezerwacja jest prezentem, pełne dane kontaktowe beneficjentów

Całkowita cena rezerwacji, wskazana kwota zawiera podatek, w tym podatek turystyczny.

Art. 5.  Sposoby i warunki płatności

 • Akceptowane są wyłącznie płatności w euro;
 • Karty bankowe (Visa, Eurocard / Mastercard). Użycie jakiejkolwiek innej karty nie jest akceptowane;
 • Przelewy bankowe (tylko za zgodą Właściciela, wszelkie koszty przelewu ponosi Klient);
 • Czeki (tylko za zgodą właściciela);
 • Bony wakacyjne nie są akceptowane.

Art. 6.  Ceny

Ceny wyświetlane na stronie są podane w walucie lokalnej (euro) z podatkiem i odpowiadają cenie zakwaterowania za apartament za noc. Koszty sprzątania i podatek turystyczny są dodatkowo płatne. W przypadku pobytów dłuższych niż 6 nocy, sprzątanie w połowie pobytu wraz z wymianą pościeli i ręczników zostanie przeprowadzone za dodatkową opłatą. Wszelkie inne opcjonalne dodatki na życzenie klienta są dodatkowo do ceny zakwaterowania noclegu. Ceny nie zawierają żadnych usług dodatkowych.

Art. 7.  Kaucja

Depozyt zabezpieczający (lub kaucja) w wysokości 400 euro może być złożony poprzez zablokowanie odpowiedniej kwoty na karcie bankowej użytej do rezerwacji przed przyjazdem lub poprzez wręczenie czeku depozytowego najpóźniej w dniu przyjazdu.  Kwota kaucji zostanie zwolniona lub czek zostanie zwrócony pod warunkiem, że w dniu wyjazdu Klienta inwentaryzacja i zwrot kwatery będą w należytym porządku.

Niniejszy depozyt zabezpieczający ma na celu pokrycie szkód i/lub zniszczenia w miejsca zakwaterowania i/lub mebli i/lub przedmiotów w miejscu zakwaterowania, spowodowanych przez Klienta, a także utratę kluczy lub przedmiotów, zwaną dalej „Szkodą”.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zauważonych przy wyjeździe Klientów, sumy pokrywające te uszkodzenia zostaną potrącone z gwarancji. Jeżeli sumy pokrywające tę szkodę przekraczają wysokość kaucji, Właściciel może wystąpić przeciwko Klientowi w celu uzyskania dodatkowego odszkodowania. Kaucja zostanie zwrócona Klientowi w ciągu maksymalnie dziesięciu dni po jego wyjeździe, pomniejszona o ewentualne kwoty pokrywające szkodę.

Art. 8.   Inwentarz

W mieszkaniu udostępniony jest spis mebli i przedmiotów wyposażenia mieszkania. Klient może zgłosić wszelkie anomalie, brakujące lub zdegradowane elementy w ciągu 24 godzin od przybycia. W przypadku braku zgłoszenia w tym terminie, mieszkanie i inwentarz zostaną uznane za przyjęte  przez Klienta bez zastrzeżeń.

Apartamenty zostały wykończone i wyposażone przez Właściciela z jak najwieksza troską, dlatego też prosimy o szanowanie udostępnianych obiektów. Brak zgłoszenia brakujacego przedmiotu może spowodować późniejsze obciażenie Klienta, według jego wartości zastępczej.

Zwraca się uwagę Klienta, że ​​osoby niepełnoletnie zakwaterowane w apartamencie podlegają wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności ich rodziców lub osób sprawujących nad nimi zwierzchnictwo. Ponosi więc on całkowita odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nieletnich pod ich zwierzchnictwem.

Po wyjeździe Klienta brak reklamacji przez Właściciela w ciągu 24 godzin od wyjazdu oznacza zwrot apartamentu w dobrym stanie i pełnym inwentarzu.

Art. 9.  Przyjazd i wyjazd/zameldowanie i wymeldowanie

Przyjazdy (check in) od 15:00 do 23:00. Klienta w miarę możliwosci, określi on swój czas przyjazdu, nawet przybliżony, oraz poinformuje Właściciela o jego ostatecznym czasie przyjazdu, gdy tylko będzie znany lub w przypadku opóźnienia. Wczesne przyjazdy przyjmowane są tylko na życzenie i za zgodą Właściciela w zależności od dostępności apartamentu.

Za wszystkie pobyty Klient musi zapłacić i dostarczyć następujące dokumenty:

1 – Przeczytaj i zaakceptuj Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Regulamin Wewnętrzny.

2 – Przedstaw kopię ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty), najlepiej e-mailem wcześniej w celu ułatwienia odbioru lub najpóźniej w dniu przyjazdu.

3 – Terminowo wpłacić pełną opłatę za pobyt zgodnie z warunkami umowy. Wszelkie dodatki i podatek turystyczny są płatne na miejscu, jeśli nie zostały one z góry opłacon.

Po dopełnieniu wszystkich tych formalności Klient otrzyma klucze do swojego mieszkania.

Wymeldowanie (check out) jest najpóźniej do godziny 11:00. Na życzenie Klienta wymeldowanie może nastąpić po 11-tej tylko za zgodą Własciciela i zależności od dostępności apartamentu.

Art. 10.  Brak zameldowania (no show) lub przerwanie pobytu

Jeżeli Klient nie stawi się przed godziną 20:00 w planowanym dniu rozpoczęcia pobytu i nie powiadomi Właściciela, umowa ta traci ważność i Właściciel może wynajać apartament innej osobie. Wszystkie kwoty wpłacone przez Klienta pozostają u Właściciela, który zastrzega sobie prawo do żądania salda ceny najmu, jeśli Klient nie dokonał całkowitej płatnosci. Klient nie będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za niestawienie się lub przerwanie pobytu z jakiegokolwiek powodu lub jeśli nie opłaci w określonym w potwierdzeniu terminie, pozostałej częśći za pobyt.

Art. 11.  Anulowanie pobytu przez Klienta

Obowiązują następujące standardowe warunki anulowania rezerwacji, z wyjątkiem specjalnych warunków i cen ustalonych w momencie rezerwacji.

 • Jeśli rezerwacja została dokonana na więcej niż 14 pełnych dni przed przyjazdem, pełny zwrot kosztów (minus opłaty za transakcje bankowe) w przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 48 godzin od rezerwacji.
 • Jeśli anulowanie nastąpi na więcej niż 21* pełnych dni przed datą przyjazdu, pełny zwrot kosztów (minus opłaty za transakcje bankowe, a w przypadku anulowania w ciągu 48 godzin od rezerwacji w przypadku pobytów podczas festiwalu Avignon In lub Off, minus 15% potrącenia).
 • Jeśli anulowanie nastąpi między 21* do 7** pełnych dni przed datą przyjazdu zwrot 50% ceny pobytu (minus opłaty za transakcje bankowe).
 • Jeśli anulowanie nastąpi mniej niż 7** pełnych dni przed przyjazdem, Właściciel zatrzymuje pełną opłatę za rezerwację, chyba że uda mu się ponownie wynająć apartament na te same terminy pobytu.

* 30 dni na pobyty dłuższe niż 6 nocy (z wyłączeniem Festiwalu w Awinionie) i na pobyty 6 nocy lub krótsze podczas Festiwalu w Awinionie (In lub Off); 45 dni na pobyty dłuższe niż 6 nocy podczas Festiwalu w Awinionie (In lub Off).

** 14 dni na pobyty dłuższe niż 6 nocy i na pobyty podczas Festiwalu w Awinionie (In lub Off).

Opłaty za transakcje bankowe są potrącane ze zwrotu za wszystkie płatności dokonane kartą bankową: 1,4% x (zwrot) + 0,25 € (karty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego); 2,5% x (zwrot) + 0,25 € (karty bankowe z Wielkiej Brytanii); 2,9% x (zwrot) + 0,25 € (inne karty międzynarodowe). Na przykład, za 100 euro zwrotu, potrącana opłata za transakcję bankową w wysokości 1,65 euro dla kart z krajów EOG, 2,75 euro dla kart z Wielkiej Brytanii i 3,15 euro dla innych kart międzynarodowych.

Jakakolwiek modyfikacja rezerwacji jest możliwa tylko po uzgodnieniu z Właścicielem w zależności od dostępności w dniu zmiany i może skutkować dodatkowymi kosztami, jeśli nastąpi to w ciągu 21* dni przed przyjazdem.

Po anulowaniu nie może nastąpić nowa rezerwacja w tym samym okresie, w którym miałaby obowiązywać poprzednia anulowana rezerwacja. W razie potrzeby zostanie to uznane za wniosek o modyfikację za zgodą Właściciela.

Zwracamy uwagę Klienta, że ​​ceny nie zawierają ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Jeżeli ze względów regulacyjnych wprowadzonych przez państwo i/lub decyzją prefektury, związanych z pandemią (takich jak izolacja, zakaz podróżowania, zamknięcie umeblowanych wypożyczalni turystycznych), w tym dla cudzoziemców lub rezydentów poza Francją wjeżdżając do kraju, pobyt nie mógł się odbyć, wówczas anulacja będzie bezpłatna z każdej strony. W takiej wyjątkowej sytuacji wszelkie płatności otrzymane za rezerwację (zadatek, zadatek itp.) zostaną w całości zwrócone niezależnie od tego (minus opłaty za transakcje bankowe), kiedy nastąpi anulacja. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku odwołania przez Klienta z jakichkolwiek innych przyczyn, takich jak choroba, w tym pandemia, godziny policyjne lub obowiązek poddania się pewnym warunkom * nałożonym przez państwo i / lub decyzją prefektury. Określa się również, że w przypadku pandemii wynajmowane pomieszczenia nie mogą być wykorzystywane do celów izolacyjnych.

* takie jak testy biologiczne, szczepienia lub przepustka zdrowotna lub szczepień.

Art. 12.  Anulowanie pobytu przez Właściciela

W przypadku, gdy przed rozpoczęciem pobytu Właściciel będzie musiał anulować rezerwację, niezwłocznie poinformuje on o tym Klienta. Ten ostatni otrzyma wówczas pełny zwrot zapłaconej kwoty. Jeśli odwołanie nastąpi później niż 24 godziny po dokonaniu rezerwacji, otrzyma on również odszkodowanie w wysokości kary, którą poniósłby Klient, gdyby odwołanie zostało dokonane przez niego w tym dniu.

Art. 13.  Zmiana mieszkania

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niedostępności lokalu z przyczyn serwisowych, bezpieczeństwa lub porządku technicznego, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany lokalu pierwotnie zarezerwowanego przez Klienta na inny lokal o tej samej lub większej powierzchni bez możliwość ubiegania się o odszkodowanie przez Klienta. W takim przypadku koszt rezerwacji pozostaje bez zmian.

Art. 14.  Rozwiązanie umowy

Umowa zostanie rozwiązana automatycznie, bez formalności i zwłoki, bez uszczerbku dla ewentualnych napraw, których można żądać, w przypadku niewykonania przez Klienta jednego z jego zobowiązań, w szczególności:

 • Nieprzestrzeganie zakazu palenia lub wapowania w mieszkaniu, w tym przy oknie;
 • Wprowadzenie do mieszkania wszelkich pojazdów typu hulajnogi czy rowery, składanych lub nie, elektrycznych lub nie.
 • Zakwaterowanie każdej dodatkowej osoby, która nie została zadeklarowana podczas rezerwacji bez wyraźnej zgody Właściciela. Naruszenie tego obowiązku skutkować będzie również potrąceniem z kaucji dopłaty odpowiadającej cenie noclegów wliczonej w całkowitą cenę pobytu, za każdą dodatkową niezadeklarowaną osobę.
 • Wprowadzanie zwierząt do mieszkania bez wyraźnej zgody Właściciela.
 • Wykorzystywanie mieszkania do prostytucji.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z łącza internetowego w mieszkaniu do pobierania treści o charakterze bezprawnym lub treści objętych prawami bez uiszczenia przez użytkownika tych praw.
 • Zachowanie, które nie respektuje wewnętrznych regulacji i/lub jest szkodliwe dla dobrego samopoczucia i komfortu innych Klientów.
 • Odmowa zastosowania się poza sferą prywatną mieszkania do środków nałożonych przez państwo i/lub decyzją prefektury w związku z pandemią (dystansowanie się, noszenie obowiązkowej maski itp.) lub choroba wirusowa, która nie została świadomie zgłoszona.

Na tych warunkach pobyt zostanie zakończony niezwłocznie i bez odszkodowania, bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, jakie Właściciel i osoby trzecie mogą dochodzić wobec Klienta.

Art. 15.  Bezpieczeństwo i obowiązki

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży lub uszkodzenia rzeczy osobistych Klienta znajdujących się w apartamencie. Te warunki dotyczą również  wspólnych czesci budynku typu klatka schodowa.

Klienci są informowani o obecności kamery bezpieczeństwa na parterze nad drzwiami wejściowymi do budynku (od strony wewnętrznej). Ta kamera jest aktywowana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarejestrowane dane są automatycznie usuwane po 7 dniach. Obrazy mogą służyć do sprawdzenia, że ​​żadne niepożadane osoby nie dostaly się do budynku.

Art. 16.  Regulamin wewnetrzny

W celu zagwarantowania Klientom komfortu i spokoju lokalu przy zachowaniu korzystnych dla recepcji ram oraz sprawnego przebiegu pobytu ustalono regulamin wewnętrzny. Warunki tego regulaminu i ich przestrzeganie stanowią integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zakładu. Zachęcamy Klienta do zapoznania się z tym i szanowania. Potwierdzona rezerwacja Klienta zakłada pełną akceptację.

Wszelkie stale zameldowanie w mieszkaniach Obiektu, z względów prywatnych lub zawodowych, jest surowo zabronione.

Art. 17.  Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży i Zasady procedury

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Regulamin wewnętrzny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Jednakże dla danego pobytu obowiązują wyłącznie wersje niniejszych warunków oraz regulaminów wewnętrznych zaakceptowane w momencie rezerwacji Klienta.

En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies. / By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Plus d'information/Read more

Utilisation des cookies / Use of cookies

Notre site suit les recommandations de la CNIL et respecte le règlement RGPD. Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité
Des cookies peuvent être utilisés sur ce site uniquement à des fins statistiques. Les cookies enregistrent des informations relatives à votre navigation sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation…) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures et pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Ces cookies ne permettent en aucun cas de vous identifier personnellement et nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du site.
Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies sur votre navigateur afin de désactiver les cookies sur les options de réglage ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à accepter ces cookies.

Our site follows the recommendations of the CNIL and complies with the RGPD regulations. You can read our Privacy Policy
Cookies may be used on this site for statistical purposes only. Cookies record information relating to your browsing on the service (the pages you have visited, the date and time of the consultation, etc.) that we can read during your subsequent visits and to offer you the best possible browsing experience. These cookies do not allow you to be identified personally and we do not record any personal data for the simple consultation of the site.
If you continue to use this site without changing your cookie settings on your browser to disable cookies in the setting options or if you click "Accept" below, you agree to accept these cookies.

X Fermer / close